ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: Νομική Βάση Πληροφοριών ΕΠΕ

Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων

Διεύθυνση: Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα

ΑΦΜ: 095506715

ΔΟΥ: Δ' Αθηνών

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2018 της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ Ισολογισμός 2018

Κατάστημα Αποτελεσμάτων 2018 της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2018

Προσάρτημα 2018 της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ Προσάρτημα 2018

Οικονομικές Καταστάσεις 2017 της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Ισολογισμός 2015 της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ Ισολογισμός 2015

Προσάρτημα 2015 της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ Προσάρτημα 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ Ισολογισμός 2014